Ρούμελης 10 & Ερμού
213 - 0245204
213 - 0287532
Ελευθέριου Βενιζέλου 27
210 - 2850451
E-mail
info@kuttaro.edu.gr

Η φιλοσοφία του Κέντρου Μελέτης ΚUΤΤΑΡΟ είναι..:

     • Η εξατομικευμένη καθοδήγηση και ενίσχυση των μαθητών, καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

     • Η ενθάρρυνση του κάθε μαθητή, ώστε να πιστέψει στον εαυτό του και να ξεδιπλώσει τις ικανότητές του.

     • Η απόκτηση δεξιοτήτων οργάνωσης και μελέτης προκειμένου ο κάθε μαθητής να συντονίζει και να οργανώνει μόνος του το διάβασμά του.

     • Η κάλυψη τυχόν μαθησιακών κενών του μαθητή με σκοπό να αποκτήσει βάσεις και να αφομοιώσει τις καινούργιες πληροφορίες σωστά και μεθοδικά.

     • Μέσα από την οργανωμένη μελέτη προετοιμάζουμε τους μαθητές για την επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα του Γυμνασίου ή του Λυκείου.

Ενημερωθείτε για τις υποτροφίες και προγράμματα μας

Search